קו למנהל

המרכז נועד לתת למנהלי בתי ספר מענה מקצועי, זמין וממוקד בסוגיות ניהוליות. 

 

 

מטרות

 1. יצירת מרחב מוגן להתלבטות ולהיוועצות בסוגיות מקצועיות
 2. מתן מענה (מקצועי ורגשי) אפקטיבי, למנהלי בתי ספר
 3. הרחבת השיח הניהולי סביב  תפיסת תפקידו של המנהל בהלימה לצרכים העולים מן השטח

 

המרכז יתמוך בפונים במגוון נושאים, ובהם:

 1. הנהגת תהליכי חינוך, הוראה ולמידה
 2. עיצוב תמונת העתיד של בית הספר – חזון וניהול שינוי
 3. הנהגת הצוות, ניהולו והתפתחותו המקצועית
 4. התמקדות ביחיד
 5. ניהול קשרים בין בית הספר לקהילה

בהלימה למסמך "תפיסת תפקידו של מנהל בית ספר במדינת ישראל"

 

המרכז לא יעסוק:

 1. בסוגיות משפטיות
 2. בסוגיות מתחום הביטחון והבטיחות
 3. בסוגיות פרופסיונליות בעניין תנאי עבודה ושכר

 

פניה לקו למנהל

ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי, בטלפון 073-2157810

או למלא פניה מקוונת

 

 

תמונה אודות שירות קו למנהל. ניתן לפנות בטלפון 073-2157810 או ללחוץ לטופס מקוון
 

 

 

 

קישורים נבחרים

לשימושכם קישורים למקורות מידע חשובים: