דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

Skip Navigation Linksרשימת לוגים
רשימת לוגים

  
  
תוכן
  
  
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
16/06/2019 00:54לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
16/06/2019 00:54לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
16/06/2019 00:54לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
16/06/2019 00:49לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
16/06/2019 00:49לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
16/06/2019 00:49לא
  
FormsEventReceiver.ItemAdded / end
15/06/2019 22:30לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
15/06/2019 22:30לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers isMember
15/06/2019 22:30לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
15/06/2019 22:27לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers isMember
15/06/2019 22:27לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
15/06/2019 22:24לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers isMember
15/06/2019 22:24לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
15/06/2019 22:22לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers isMember
15/06/2019 22:22לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
15/06/2019 22:19לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers isMember
15/06/2019 22:19לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
15/06/2019 22:17לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers isMember
15/06/2019 22:17לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
15/06/2019 22:17לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers isMember
15/06/2019 22:17לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
15/06/2019 22:12לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers isMember
15/06/2019 22:12לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
15/06/2019 22:11לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers isMember
15/06/2019 22:11לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
15/06/2019 22:09לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers isMember
15/06/2019 22:09לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
15/06/2019 22:09לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|05483_teachers isMember
15/06/2019 22:09לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage - GetLoginError  /  Object reference not set to an instance of an object.
15/06/2019 22:08כן
1 - 30הבא