דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

Skip Navigation Linksרשימת לוגים
רשימת לוגים

  
  
תוכן
  
  
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage - GetLoginError  /  Object reference not set to an instance of an object.
23/08/2019 10:19כן
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage - GetLoginError  /  Object reference not set to an instance of an object.
23/08/2019 10:18כן
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage - GetLoginError  /  Object reference not set to an instance of an object.
22/08/2019 23:58כן
  
UCChooseContainer - FindCurrentUser  / 
22/08/2019 22:23כן
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
22/08/2019 15:52לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|29050_teachers isMember
22/08/2019 15:52לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
22/08/2019 13:42לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
22/08/2019 13:42לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
22/08/2019 13:42לא
  
22/08/2019 13:41לא
  
AvneyRoshaGeneralFunctions.GetRegisteredDetailsUserItems query:   /  <Where><Eq><FieldRef Name='eldManagerID' /><Value Type='Text'>033799222</Value></Eq></Where>
22/08/2019 13:41לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
22/08/2019 13:39לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
22/08/2019 13:39לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
22/08/2019 13:39לא
  
InfoPathLoginHandler.IsMember  /  p_strFormAuthenticatedGroup: מורים סקופ$מנהלים סקופ start check is member
22/08/2019 13:35לא
  
InfoPathLoginHandler.context_PreRequestHandlerExecute  /  user.Identity.Name: 0#.f|armembership|29050_teachers isMember
22/08/2019 13:35לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
22/08/2019 13:35לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
22/08/2019 13:35לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
22/08/2019 13:35לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
22/08/2019 13:35לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
22/08/2019 13:35לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
22/08/2019 13:35לא
  
listItemCollection < 0Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
22/08/2019 13:34כן
  
User is in manager List? True  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
22/08/2019 13:34כן
  
isUserExistInDB = True  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
22/08/2019 13:34כן
  
before return answer   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
22/08/2019 13:34כן
  
 before get User is in manager List?   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
22/08/2019 13:34כן
  
site = SPSite Url=http://www.avneyrosha.org.il  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
22/08/2019 13:34כן
  
web = חשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
22/08/2019 13:34כן
  
managersList = רשימת מנהלים  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
22/08/2019 13:34כן
1 - 30הבא