דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
SharePoint

Skip Navigation Linksרשימת לוגים
רשימת לוגים

  
  
תוכן
  
  
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
14/11/2019 15:54לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
14/11/2019 15:54לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
14/11/2019 15:54לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
14/11/2019 15:51לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
14/11/2019 15:51לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
14/11/2019 15:51לא
  
isUserExistInDB = True  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
14/11/2019 15:51כן
  
before return answer   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
14/11/2019 15:51כן
  
managersList = רשימת מנהלים  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
14/11/2019 15:51כן
  
listItemCollection = Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
14/11/2019 15:51כן
  
listItemCollection > 0Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
14/11/2019 15:51כן
  
listItemCollection < 0Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
14/11/2019 15:51כן
  
User is in manager List? True  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
14/11/2019 15:51כן
  
 before get User is in manager List?   /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
14/11/2019 15:51כן
  
site = SPSite Url=http://www.avneyrosha.org.il  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
14/11/2019 15:51כן
  
web = חשבונות  /  Exception of type 'System.Exception' was thrown.
14/11/2019 15:51כן
  
AvneyRoshaGeneralFunctions.GetRegisteredDetailsUserItems query:   /  <Where><Eq><FieldRef Name='eldManagerID' /><Value Type='Text'>027337096</Value></Eq></Where>
14/11/2019 15:50לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
14/11/2019 15:48לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
14/11/2019 15:48לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
14/11/2019 15:48לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
14/11/2019 15:48לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
14/11/2019 15:48לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
14/11/2019 15:48לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage - GetLoginError  /  Object reference not set to an instance of an object.
14/11/2019 15:44כן
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - create email
14/11/2019 15:41לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in manager list
14/11/2019 15:41לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage.SendPasswordMail  /  send mail - user exist in DB
14/11/2019 15:41לא
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage - GetLoginError  /  Object reference not set to an instance of an object.
14/11/2019 15:40כן
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage - GetLoginError  /  Object reference not set to an instance of an object.
14/11/2019 15:40כן
  
AvneyRoshaUpgradeDataProviderPage - GetLoginError  /  Object reference not set to an instance of an object.
14/11/2019 15:40כן
1 - 30הבא