כניסה |
צפואת טאהא מספר לנו על הבחירה לעבור מעולם הספורט לעולם החינוך והניהול ועל נקודות ההשקה ביניהם
תהליך הלמידה הייחודי יהווה מעין מעבדה להבניית ידע ופרקטיקות לעבודה עם פרחי הניהול.
גם בקיץ יש לכם מרחב לשאול, להתלבט, להיוועץ ולהרחיב את השיח הניהולי. אנו עומדים לרשותכם.
מרכז הידע
כיצד תזהו ותבחרו אסטרטגיות אפקטיביות להובלת שינוי בית ספרי מוצלח התואם את מטרותיכם?
קבוצות של מורים ומנהלים שמשתפות פעולה מעשירות את הידע המקצועי של כל חברי הרשת. כיצד עושים זאת?
מהי אחריות המנהל על תהליך ההשתלבות של מורה מתחיל בבית הספר? מבט על הרצוי והמצוי