כניסה |
שמרו את היום - כ"ב במרחשוון תשע"ז 23 בנובמבר 2016 במרכז הקונגרסים ירושלים
דרושים מדריכים אישיים למנהלי בתי ספר בראשית דרכם, להתמקמות בתפקיד וביסוס הזהות הניהולית והמקצועית.
המרחב שלכם לשאול, להתלבט, להיוועץ ולהרחיב את השיח הניהולי. ניתן לפנות בדוא"ל או בטלפון.
מרכז הידע
כיצד מעריכים מורים? המגמה בתחום הערכת אנשי מקצוע עוברת מדירוג מספרי להערכות מילוליות, קבועות, תוך כדי עבודה.
מה קובע את מידת ההצלחה של מעורבות ההורים בחיים האקדמיים של ילדיהם?
מבחן פיז"ה האחרון כלל לראשונה מערך שאלות חדשני וניסויי ובחן מיומנויות בתחום פתרון בעיות ועבודת צוות.