כניסה |
כך מעיד רני אברמוביץ', מנהל בית ספר מקיף חוף הכרמל בשיחה עם קובי מידן. בארבע עיניים - סרטון שלישי בסדרה
סדנת אומן עם הילה טוב, יועצת אסטרטגית שתסביר על האתגרים הגלויים והסמויים ביצירת ייחוד בית ספרי.
המידע המלא לשנה"ל תשע"ו: שלבי המיון, לוחות זמנים ומוסדות ההכשרה
מרכז הידע
כיצד משפיעה מידת האמון שרוחשים מורים לעמיתיהם על נכונותם להכניס חידושים בעבודתם?
שינוי ארגוני הוא תהליך מתמשך - כיצד הוא משפיע על הסביבה בה הוא מתרחש? סיכום הרצאתו של יוסי קורן
בואו לגלות כיצד נוכחותם ושיתופם של קולות התלמידים בבית-הספר מובילה לתהליכי שיפור בית-ספריים!