כניסה |
שמרו את היום - כ"ב במרחשוון תשע"ז 23 בנובמבר 2016 במרכז הקונגרסים ירושלים
כל הפרטים על תכנית ההתפתחות והלמידה למנהלים הקולטים פרחי ניהול בשנת תשע"ז
לשימוש המפקחים הכוללים – חומרי היערכות ולמידה לקראת תהליכי תשע"ז
מרכז הידע
כיצד מעריכים מורים? המגמה בתחום הערכת אנשי מקצוע עוברת מדירוג מספרי להערכות מילוליות, קבועות, תוך כדי עבודה
מה קובע את מידת ההצלחה של מעורבות ההורים בחיים האקדמיים של ילדיהם?
מבחן פיז"ה האחרון כלל לראשונה מערך שאלות חדשני וניסויי ובחן מיומנויות בתחום פתרון בעיות ועבודת צוות