כניסה |
אנו שמחים להזמין את כל המנהלים החדשים לסמינר הכנה לתפקיד הניהול שיתקיים בתאריכים י"ט-כ' באב תשע"ה, 4-5 באוגוסט 2015
תהליך הלמידה הייחודי יהווה מעין מעבדה להבניית ידע ופרקטיקות לעבודה עם פרחי הניהול.
לילך מאור ברנס מספרת לנו על האתגרים ועל ההצלחות משנות החיים שבניהול בית הספר לילדים אוטיסטים 'צליל ים' בקריית ים
מרכז הידע
מהי מידת תרומתם של מנהלים אפקטיביים לעלייה בהישגי התלמידים?
קבוצות של מורים ומנהלים שמשתפות פעולה מעשירות את הידע המקצועי של כל חברי הרשת. כיצד עושים זאת?
מהי אחריות המנהל על תהליך ההשתלבות של מורה מתחיל בבית הספר? מבט על הרצוי והמצוי