כניסה |
קופצים למים - סמינר מיוחד למנהלים החדשים שנבחרו זה עתה לתפקיד. י"א-י"ב באב 15-16 באוגוסט בירושלים
שמרו את היום - כ"ב במרחשוון תשע"ז 23 בנובמבר 2016 במרכז הקונגרסים ירושלים
גם בימות החופשה, בכל צומת והתלבטות אנחנו איתך! ניתן לפנות בדוא"ל או ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי
מרכז הידע
כיצד מעריכים מורים? המגמה בתחום הערכת אנשי מקצוע עוברת מדירוג מספרי להערכות מילוליות, קבועות, תוך כדי עבודה
מה קובע את מידת ההצלחה של מעורבות ההורים בחיים האקדמיים של ילדיהם?
מבחן פיז"ה האחרון כלל לראשונה מערך שאלות חדשני וניסויי ובחן מיומנויות בתחום פתרון בעיות ועבודת צוות