כניסה |
בין המילים לתווים, הקולות והצלילים, הרעש והשקט - מפגש בין מוסיקה לניהול בית ספר. יום ב, י"ב באייר, 12.5 בתל אביב
הכנס 'בואו נדבר אתיקה' יתקיים בתאריך כ"ט בניסן  29.4 במרכז וואהל רמת גן
כל המידע כל תכנית ההכשרה: שלבי המיון, לוחות זמנים ומוסדות ההכשרה
מרכז הידע
התבוננות על התלמיד הבודד מאפשרת אבחון יעיל  ובר הכלה במציאות בית ספרית מורכבת
כלי להתבוננות בבית הספר על בסיס ביקורים קצרים וממוקדים בכיתות - ועכשיו גם באפליקציה לטלפונים ניידים
שיתופי פעולה בין בית הספר לקהילה יכולים לקדם למידה משמעותית. כיצד ההתנסות המעשית תורמת לידע העיוני?