תחומי פעילות המכון

מכון אבני ראשה עוסק בהכשרת עתודת מנהלים, ובפיתוח מקצועי של כלל מנהלי בתי הספר והמפקחים בישראל, מתוך הכרה שמנהיגותם היא המפתח לקידום מערכת החינוך בישראל.תחום עתודת מנהלים

תחום זה עוסק ביצירת עתודה של מנהלי בתי ספר כמנהיגים ממוקדי חינוך, הוראה ולמידה ובהכשרה לניהול. התחום פועל בשני ערוצים מרכזיים:

  • איתור מועמדים פוטנציאלים לניהול בתי ספר ולתוכניות ההכשרה ובניית עתודה ניהולית
  • גיבוש והפעלת תוכנית הכשרה למנהלים מכהנים עם כניסתם לתפקיד, באמצעות מוסדות אקדמיים, תוך ליווי, בקרה והערכה של הפעלת התוכנית במוסדות ההכשרה. 

החל משנה"ל תשפ"ד, פועלת תוכנית הכשרה חדשה למנהלי בתי ספר בישראל. לב השינוי הוא מעבר מתוכנית הכשרה המיועדת לפרחי ניהול טרום כניסתם לתפקיד, לתוכנית הכשרה למנהלים מכהנים עם כניסתם לתפקיד ולאורך השנה הראשונה בו. התוכנית החדשה נועדה לתת מענה לשינויים שחלו בעולם ביחס לדרכי הלמידה, והיא חלק משינוי מערכתי שמוביל משרד החינוך בשנים האחרונות להגברת הגמישות והאוטונומיה של המנהלים.
תחום מנהלים (פיתוח מקצועי – מנהלים)

תחום המנהלים עוסק בתהליכי התפתחות ולמידה של מנהלים מכהנים לאורך כל שלבי הקריירה, מהכניסה לתפקיד ועד לסיום תפקידם. תהליכי התפתחות מקצועית מסייעים בידי המנהל ללמוד, להתעדכן, לשפר את תפקודו, להתחדש ולהתמודד עם השחיקה בתפקיד.

תהליכים אלו מתקיימים בקבוצות עמיתים מתוך מטרה לחלוק בניסיון ובידע המצטברים וליצור קהילה מקצועית לומדת.

מנהלים בראשית דרכם זוכים לליווי והנחיה על מנת לסייע להם להתמודד עם אתגרי הלמידה וההתמקמות בתפקידם החדש, במסגרת קבוצת עמיתים, לצד הדרכה אישית הניתנת על ידי מנהלים ותיקים.

מנהלים בעלי ותק רב יותר בניהול מוזמנים להשתתף בתהליכים שונים להתפתחות ולמידה המותאמים לאתגרי הניהול לאורך כל שנות הקריירה. תהליכים אלה מתקיימים במסגרות מגוונות, מחוזיות וארציות.

 

תחום מפקחים (פיתוח מקצועי – מפקחים)

תחום המפקחים במכון שואף לקידום קהילת המפקחים הכוללים ומיצובה כמנהיגות פדגוגית מובילה, מחוללת השפעה, הפועלת לסייע למנהלי בתי ספר ומוסדות החינוך ולתמוך בהם, בדרך למימוש ייעודם, באמצעות תהליכי התפתחות מקצועיים.

המפקח הכולל בישראל אמון על פיתוח המנהיגות החינוכית של מנהלי בתי הספר ומונע על ידי חזון בו המפקח והמנהל מנהיגים קהילות למידה מקצועיות. תחום המפקחים במכון מעודד זאת על ידי תהליכי התפתחות מקצועית הממוקדים ביצירה ובלמידה המכוונים לשיפור הפרקטיקות והרחבת רפרטואר התפקיד.

 

תחום מחקר ופיתוח 

המחקר והפיתוח עוסק בחקר אתגרי המנהיגות הפדגוגית תוך התבוננות ומעורבות בשדה וזאת בעזרת שותפויות עם בתי ספר, מנהלים ומפקחים ואנשי מחקר בעלי שם מן הארץ ומן העולם. 

אנו שוקדים על פיתוח ידע, כלים ותפיסות רלוונטיים הנותנים מענה לצרכים ולאתגרים של מנהיגי ומנהיגות מערכת החינוך ועל תכנון תהליכי הפיתוח המקצועי שלהם, כך שיתמכו בשיפור מתמשך של תהליכי החינוך ההוראה והלמידה ויחתרו למתן הזדמנות שווה לשגשוג וצמיחה לכל הבאים בשערי בית הספר. 

מצורפת מצגת המפרטת את תהליכי עבודת המחקר והפיתוח באבני ראשה.

כלל הידע המפותח מפורסם במרכז הידע באתר המכון.