תנאי השימוש באתר אבני ראשה

​ברוכים הבאים לאתר של מכון אבני ראשה הנועד לשימוש אישי ולא מסחרי.​באתר אבני ראשה תכנים רבים, הכוללים מאמרים, כלים, סרטונים, תמונות, איורים וכדומה המוגנים על פי דיני זכויות יוצרים וניתן להשתמש בהם (להיעזר, להעתיק, לשנות, להדפיס וכדומה) רק על פי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים.
אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצידכם לתנאים הכלולים במסמך זה.
הנכם רשאים להשתמש בתכנים (טקסטים, סרטונים ותמונות) אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד בלבד ולא לכל מטרה בעלת אופי מסחרי ו/או שימוש שיש בו כדי להוות פגיעה מסחרית במכון אבני ראשה או בכל צד שלישי אשר תכניו מופיעים באתר.
אינכם רשאים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר אבני ראשה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה, בין שהיא מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימושכם האישי והפרטי.
 

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש באתר אבני ראשה ובאפליקציות לטלפון הנייד, עשוי מכון אבני ראשה לאסוף מידע על השימושים המבוצעים באתר, לרבות צפייה בתכנים, סוג ומקום המכשיר באמצעותו בוצעה הגישה לאתר, סוג מערכת ההפעלה ועוד. בנוסף, מכון אבני ראשה רשאי לאסוף מידע ולהשתמש בשירותי צד שלישי לאיסוף מידע סטטיסטי על השימוש באתר אבני ראשה.
  

השימוש במידע

בפרטים ובמידע שתמסור ובפרטים שיאסוף מכון אבני ראשה במהלך השימוש שיתבצע באתר, ייעשה שימוש לצרכים הבאים:

  • שימוש באתר אבני ראשה ובתכנים המתפרסמים בו
  • שיפור השימוש באתר והפקת לקחים לגבי צרכי המשתמשים באתר
  • התאמה אישית של תכנים לפי קהלי היעד וצרכי המשתמשים​