הכשרה טרום תפקידית

ניהול בית ספר הינו תפקיד המורכב מידע והבנה מקצועית בתחומים שונים ומבניית זהות מקצועית, וככזה דורש הכשרה מקיפה ויעילה. להכשרה הקדם-תפקידית חשיבות מרכזית ביצירתה ובביסוסה של עתודת מנהלים ראויה לבתי ספרמטרות ההכשרה:

  1.  הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר, והתמקדות בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה.

  2.  יצירת מחויבות בקרב פרחי הניהול לקחת על עצמם תפקיד של מנהל בית ספר.

 

עקרונות התכנית הם:

  1.  מנהיגות פדגוגית ושיפור בית ספרי - ציר הלמידה המרכזי בתכנית ההכשרה הינו מנהיגות פדגוגית. ההכשרה מספקת ידע עדכני ויישומי בתחום זה, ובמיוחד בקשר שבין שיפור החינוך, ההוראה, הלמידה והישגי התלמידים, לבין תפקידו של מנהל בית הספר.

  2.  למידה התנסותית - למידה התנסותית מהווה ליבת התכנית, ועליה לספק הזדמנויות עשירות ללמידה המבוססות על מעורבות, התנסות ויישום בבתי הספר הקולטים, כמו גם במוסדות המכשירים ובהדרכה האישית. גופי הידע העיוני יתייחסו ללמידה ההתנסותית, וישלימו אותה.

  3.  פיתוח זהות מקצועית-אישית של פרחי הניהול - תהליכי הלמידה מכוונים לבניית הכישורים של פרח הניהול .

  4.  מכוונות לניהול - התכנים, המתודות ומסגרות הלמידה מכוונים לשם בניית יכולותיו של כל פרח ניהול באופן דינמי ובהתאם לצרכיו, על מנת לכוונו לקחת על עצמו תפקיד ניהול בית ספר ולהכינו באופן מיטבי לתפקיד.