הדרכה אישית למנהלים בראשית דרכם

הדרכה האישית נועדה לסייע למנהל בראשית דרכו בתהליך הלמידה וההתמקמות בתפקידרקע

מחקרים מלמדים שמנהלים בשנותיהם הראשונות בתפקיד חשים בדידות עמוקה, ואף חרדה, בשיעור גבוה מהממוצע באוכלוסייה. תכנית ההדרכה האישית, יחד עם קבוצת העמיתים המונחית, נועדו לסייע למנהל בתהליך הלמידה וההתמקמות שלו בתפקיד באופן שימנע תחושות אלו, או לפחות יקל מאד על עוצמתן. 

 

מסגרת ההדרכה האישית מציעה רצף של מפגשים אישיים בין מנהל ומדריכו (שהוא מנהל מכהן או מנהל בדימוס, בעל ניסיון מוכח בניהול בית ספר), במהלך השנתיים הראשונות לניהול. ההדרכה היא מרחב של למידה-בתוך-אינטראקציה, והיא עוסקת בהתפתחות האישית והמקצועית של המנהל, מתרחשת במרחב הניהולי של המודרך ומבוססת על הגישה ההוליסטית, מתוך הבנה שניהול בית הספר הוא פעולה המערבת את הצדדים השונים של המנהל – איש המקצוע והאדם.


במחקר הערכה המלווה את מסגרות הפיתוח המקצועי של מנהלים בראשית דרכם, למעלה מ-90% מהמנהלים, מדי שנה, מביעים שביעות רצון גבוה מהאפקטיביות של הדרכה האישית לה הם זוכים, ומעידים על תרומתה לקידום עבודתם בבתי הספר שלהם.

 

מטרותיה העיקריות של ההדרכה האישית:

  1. לתמוך במנהל בית הספר, ללוותו בתהליך ביסוס מעמדו בבית הספר, ולסייע לו למצב את עצמו כמנהיג וכמוביל מערכתי ופדגוגי.

  2. לאפשר למידה של תפקיד המנהל מתוך התנסות.

  3. לשמש כיועץ לדילמות שעולות בשדה העבודה.

  4. לספק הקשר לגיבוש יעדים ניהוליים וזהות ניהולית.

  5. לעודד את התפתחות הפרופסיה בתוך הקהילה המקצועית

 

לקריאת המאמר - אתיקה מקצועית בהדרכה אישית למנהלים בראשית דרכם.

למידע נוסף אודות - התכנית להכשרת מדריכים אישיים.