מנהיגות מערכתיתהמחקר העדכני מראה כי למנהל בית ספר תפקיד מכריע באיכות הלמידה של תלמידים: שני רק לאיכות ההוראה, וגם עליה יש למנהל יכולת השפעה. מהספרות החינוכית המקצועית עולה כי לכל 100 מנהלי בתי ספר הנחשבים מנהלים טובים - יש 93 בתי ספר בעלי הישגים לימודיים טובים, ואילו לכל 100 מנהלים הנחשבים כושלים יש רק בית ספר אחד בעל הישגים טובים. אם כן, מנהלי בתי ספר הם דמויות בעלות השפעה מכרעת על איכות בית הספר. מנהלים טובים מציבים חזון למידה בהיר, מנסחים תכנית עבודה ומסוגלים לממש אותה, מפתחים את צוות המורים ומבזרים את מנהיגותם הפדגוגית –  כל אלו משפיעים בעקיפין על איכות ההוראה והלמידה. רמת ההישגים הלימודיים בבית ספר כמעט אף פעם אינה עולה על איכות המנהיגות המובילה אותו.

 

בתי ספר זקוקים להדרכה מקצועית

מחקרים שביקשו לעמוד על הסיבות לאי-הצלחתם של בתי ספר להוביל תהליכי שיפור גילו כי מורים רבים עושים כמיטב יכולתם להורות וללמד, ולעתים קרובות הם אף חשים מעורבות רגשית בנעשה אצל תלמידיהם. רובו של צוות בית הספר רוצה לעשות את הדבר הנכון אך אינו יודע איך לבצעו.  דו"ח מקנזי בדק 25 מערכות חינוך בעולם וקבע: "אם בית הספר אינו יודע כיצד להשתפר, אם אין לו היכולת להשתפר, הפעלת לחץ גרידא לא תוכל לשפר את ההוראה והלמידה". מקור הבעיה בתפיסות שגויות, ידע חסר ופרקטיקות לא אפקטיביות לשיפור המעשה הכיתתי והבית-ספרי.

 

לידע הפרקטי של מנהלי בתי ספר אין תחליף

מנהיגים מערכתיים פועלים כיום באנגליה, החלוצה בתחום, וכן בפינלנד, אוסטרליה, אוסטריה ובלגיה. במדינות בה מופעלת התוכנית, רווחת הדעה שאין תחליף לידע הפרקטי של מנהיגים חינוכיים ש"כבר עשו את זה".

 

מנהיגים מערכתיים הם מנהלי בתי ספר מומחים ומנוסים בהובלת שינויים פדגוגיים בבית ספרם, הפועלים לשיפור בבתי ספר אחרים. תוכנית המנהיגות המערכתית מתבססת על יכולותיהם המצוינות:

 • יכולתם של המנהלים המערכתיים לחולל שינוי בעת ובעונה אחת בכמה בתי ספר הנתקלים בבעיות דומות.
 • יכולתם לסייע לבתי ספר הפועלים בנסיבות מורכבות.
 • יכולתם לפעול בשיתוף עם בתי ספר עמיתים ומנהליהם ויחד עימם לפתח וליישם תהליכי שיפור.

 

מנהיגים מערכתיים דוגלים אפוא במדיניות של שיפור ההוראה והלמידה במכוונות למערכת החינוך כולה, על בסיס עמדה אידיאולוגית ותחושת אחריות חברתית.

 

מנהיגות מערכתית בישראל

בשנת תש"ע השיקו מכון אבני ראשה ומחוזות חיפה ותל-אביב של משרד החינוך את תכנית המנהיגות המערכתית בישראל, ומחזור א' המונה 17 מנהלים מערכתיים החל לפעול בשנה"ל תשע"א. לקראת שנת הלימודים תשע"ב הורחבה התוכנית למחוזות נוספים: ירושלים, מרכז ומנח"י, ומחזור ב' המונה 20 מנהלים מערכתיים יצא לדרך.

 

מטרות התכנית:

 1. שיפור בית-ספרי במונחי הישגים לימודיים ואקלים.
 2. התפתחות מקצועית יישומית למנהלי בתי ספר ויצירת אופק מקצועי למנהלים מעולים.

 

הנחות העבודה של התכנית:

 • למנהל בית הספר תפקיד מכריע בהנהגת תהליך שיפור מתמשך הממוקד בלמידת התלמידים.

 • שיפור בית ספרי הממוקד בלמידת התלמידים מבוסס על מאפיינים ברורים: הצבת רף ציפיות גבוה, עבודה עם נתונים, ניסוח חזון ממוקד למידה ומימושו לפי תוכנית עבודה רב שנתית, התמקדות בפרט הלומד, התאמת ארגון בית הספר ותקציבו למטרותיו הפדגוגיות, ביזור המנהיגות הפדגוגית ובניית מנהיגות מורים.

 • על מנת לממש שיפור בית-ספרי בר קיימא יש להרחיב ולהעמיק את הידע המעשי-מקצועי של צוות המורים ושל מנהל בית הספר.

 • יעדי השיפור בבתי הספר נקבעים על-פי מצבו הייחודי של כל בית ספר.

 

סוגי מיזמים במסגרת התוכנית:

 • חניכה (1X1) - מיזם בין שני בתי ספר - מנהל מערכתי וצוותו מנחים ומלווים תהליך שיפור בבית ספר עמית שמעוניין  בכך.

 • רשת - מיזם בו שותפים מספר בתי ספר - מנהל מערכתי מוביל שותפות בין מספר בתי ספר סביב מטרות ויעדי שיפור חינוכיים משותפים.